KK Kaçanik

Analizat agrokimike të tokës në Komunën e Kaçanikut.

KK Ferizaj

Projekti për kontrollin e Pjellorisë së tokës në sipërfaqet tokësore të Komunës Ferizaj.

KK Malishevë

Analizat agrokimike të tokës në Komunen e Malishevës.

DECON

Vlerësimi I nivelit të ndotjes në lokacionet për ndërtimin e TC Kosova C.

KEK

Kërkesë për shërbime specialisti për mbikqyrje të vendodhjes, mostrim të dheut dhe analiza të dheut/hirit.

INKOS

Kërkime hidrologjike dhe të mjedisit në fushen qymyrore Sibovci jug-.
  • 1
  • 2